11 Zvinoshamisa Zvakanakisa Akanaka Mutasva Quotes Kubva Kubva Fate Zero Anime

Mutasvi Fate Zero

Wakambonzwa here kuti zvakaita sei kuva neyako chipangamazano, kana mumwe munhu waunotarisa kumusoro?

Ndiyo mhando yehunhu nehunhu Mutasvi anobva kuFate Zero.Haasi kungofadza kuvepo uye anoda kuseka zvakanyanya. Anokurudzira avo vakamupoteredza uye anotsigira Waiver Velvet kubudikidza nemashoko ehungwaru uye kuraira.Uye ndihwo hunhu hunoita kuti vatasvi veRider vakoshese kutaurwa.

anime senge yakaitwa mugomba rakadzikadzika

Kana iwe uri kutsvaga muyero wekurudziro uye kufungidzira, tarisa izvi 11 Mutasvi anotora mazwi kubva kuZuva Zero!Mutasvi Wekota Fate Zero # 1

11 Zvinoshamisa Zvakanakisa Akanaka Mutasva Quotes Kubva Kubva Fate Zero Anime
“Kubwinya kuri pamusoro pechadenga. Zvidenhe nekuti hazvisvikike. Taura nezvokukunda uye uratidze. ” - Mutasvi

#piri

11 Zvinoshamisa Zvakanakisa Akanaka Mutasva Quotes Kubva Kubva Fate Zero Anime
“Ndichachema, uye ndichachema. Asi handimbofi ndakademba. ” - Mutasvi

# 3

11 Zvinoshamisa Zvakanakisa Akanaka Mutasva Quotes Kubva Kubva Fate Zero Anime
“Kuderera iwe kwaunonzwa ndiko hunhu hwamambo. Unogona kugunun'una zvakanyanya, asi iwe unoziva kuti uri mudiki sei. Uye zvakadaro uchiri kutambura kuti usvike nzvimbo dzakakwirira kupfuura zvaunofungidzira. ” - Mutasvi

# 411 Zvinoshamisa Zvakanakisa Akanaka Mutasva Quotes Kubva Kubva Fate Zero Anime
“Ndinofungidzira kuti kunyorwa zita rako mumabhuku enhoroondo chimiro chekusafa. '' - Mutasvi

Hatidi isu tese, handiti?

# 5

yakanakisa anime runyorwa rwenguva dzese
11 Zvinoshamisa Zvakanakisa Akanaka Mutasva Quotes Kubva Kubva Fate Zero Anime
“Kukunda, asi kwete kuparadza; kukunda, asi kwete kunyadziswa: Ndiko kukunda kwechokwadi! ” - Mutasvi

# 611 Zvinoshamisa Zvakanakisa Akanaka Mutasva Quotes Kubva Kubva Fate Zero Anime
“Chero chaunoita, nakidzwa nacho zvizere. Ndicho chakavanzika cheupenyu. ” - Mutasvi

Chidimbu chaunofarira chevatasvi.

# 711 Zvinoshamisa Zvakanakisa Akanaka Mutasva Quotes Kubva Kubva Fate Zero Anime
“Munhu chete akashinga kukwira kuenda kuhondo padivi pangu anogona kuve Tenzi wangu. Gwara risina ushingi hwekuzviratidza pacharo hapana parinosvika pekukodzera! ” - Mutasvi

# 8

11 Zvinoshamisa Zvakanakisa Akanaka Mutasva Quotes Kubva Kubva Fate Zero Anime
'Kukundikana kurova muvengi kana iwe waziva kwavanogara, uye zvichanonoka kutombozvidemba kupotsa mukana.' - Mutasvi

Ukasatenderedza bat, hauzombowana mukana wako wekurova.

iyo yakanakisa anime inoratidza yenguva dzese

# 9

11 Zvinoshamisa Zvakanakisa Akanaka Mutasva Quotes Kubva Kubva Fate Zero Anime
'Kushandisa nzira yakapusa kuita chimwe chinhu chinoyevedza, inopfuura nekure kushandisa nzira yakaoma kuwana chinhu chimwe chete.' - Mutasvi

# 10

chidimbu chehupenyu anime echirungu dub
11 Zvinoshamisa Zvakanakisa Akanaka Mutasva Quotes Kubva Kubva Fate Zero Anime
'Kana iwe rimwe zuva ukawana nzira yehupenyu iwe yaunogona kunyatso kudada nayo, iwe unomanikidzwa kupinda muhondo yako wega uchifarira kana kwete.' - Mutasvi

Mumwe wevatasvi anofunga zvakanyanya anotokonya mazwi.

#gumi neimwe

11 Zvinoshamisa Zvakanakisa Akanaka Mutasva Quotes Kubva Kubva Fate Zero Anime
“Mambo anofanirwa kurarama hupenyu hwakajeka kupfuura chero hupi zvahwo uye ave munhu anoyemurwa nevanhu vese! Mambo ndiye anounganidza godo remagamba ake ese uye anomira semutungamiri wavo! ” - Mutasvi

Uye pakupedzisira Vatasvi vekupedzisira vakatorwa kubva ku Fate Zero Anime akateedzana.

-

Goverana ako aunofarira makotesheni pasocial network.

Unogona kutarisa zvimwe zvinoenderana nezvakatumirwa pazasi.